09:38, 26. Travanj 2019

bih...

Bosna i Hercegovina 1. prosinca 2018.

Objavljeno: 01.12.2018 u 13:06
Pregledano 126 puta

Autor: Icom, Hina
Bosna i Hercegovina 1. prosinca 2018.

ZAGREB, 1. prosinca 2018. (Icom, Hina) - Pregled vijesti iz Bosne i Hercegovine:

SARAJEVO - Samo dan nakon što je Dom naroda Parlamenta BiH ukinuo takozvani bijeli hljeb, Vijeće ministara dostavilo je danas Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u ustanovama BiH, kojim se predviđa vraćanje prava ove beneficije (bijelog hljeba) izabranim i imenovanim dužnosnicima po isteku mandata.

Ovo pravo primjenjivalo bi se na članove Predsjedništva, zastupnike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH i članove Vijeća ministara BiH.

Naknada bi, prema predloženoj odredbi, obuhvaćala osnovnu plaću s dodatkom za minuli rad, poreze i prinose u skladu sa propisima koji uređuju ovo područje.

Predloženim izmjenama i dopunama uređuje se i pravo zaposlenih u ustanovama BiH na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu ili u slučaju otpuštanja zbog prekobrojnosti.

U slučaju razrješenja zbog prekobrojnosti, zaposleni u ustanovama BiH, prema predloženom rješenju, dobili bi otpremninu u iznosu od šest njihovih neto plaća, a oni sa najmanje 15 godina radnog staža dobili bi 12 svojih neto plaća kao otpremninu.

Za odlazak u mirovinu zaposlenima u ustanovama BiH, među kojima su i zaposleni u diplomatsko-konzularnim i vojno-diplomatskim predstavništvima, predviđena je otpremnina u iznosu od šest njihovih plaća.

← Povratak

Komentari

comments powered by Disqus